Provinciaal beleid

De rol van provincies in het erfgoedbestel is sterk veranderd. Aan de ene kant zien we dezelfde beleidsrichtingen als bij het Rijk: decentralisatie en deregulering, verankering van erfgoed in ruimtelijke ordening en vergroting van het publieksbereik. Aan de andere kant zien we ook dat er vanwege de decentralisatie van rijkstaken een groter gewicht op provinciaal niveau is gegeven aan de inbedding van cultuurhistorie in ruimtelijke ontwikkelingen. Voor Flevoland met zijn relatief grote ontwikkelingstaak is dit een belangrijke opgave.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland