Kwaliteit van Flevoland: erfgoed in personeelsuitjes

In het project 'Kwaliteit van Flevoland' biedt het steunpunt excursies aan met een Flevolands cultuurhistorisch accent. De primaire doelgroep bestaat uit de Flevolandse gemeenten, provincie en het waterschap Zuiderzeeland. Doel van het project is om meer kennis en daardoor meer waardering te genereren bij ambtenaren en bestuurders in Flevoland, om daarmee de ruimtelijke kwaliteit van Flevoland in de besluitvorming beter tot zijn recht te laten komen.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Het Oversticht te Zwolle.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland