Deskundigheidsbevordering doelgroepen

Om haar doelgroepen op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen in het erfgoedveld, organiseert het Steunpunt meerdere malen per jaar een masterclass. Tijdens deze bijeenkomsten wordt niet alleen kennis uitgewisseld, maar ook nuttige contacten gelegd. Op deze manier tracht het Steunpunt onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling tussen de mensen die actief zijn in het Flevolandse erfgoedveld te bevorderen.

De aankondigingen voor nieuwe bijeenkomsten vindt u op deze website. Als u een uitnodiging wilt ontvangen, kunt u zich daarvoor aanmelden via het contactformulier.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland