Regionale erfgoedcommissie in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland

Op verzoek van de gemeente Lelystad heeft het Steunpunt in 2009 een Monumentencommissie voor de gemeente geformeerd. De coördinator van het Steunpunt, André van Holk, is voorzitter van de commissie. In de commissie hebben vertegenwoordigers van Heemschut, Batavialand, en Het Flevo-landschap zitting.

Het is nadrukkelijk de bedoeling om de Monumentencommissie, die in Lelystad is opgericht, een regionaal karakter te geven. Het Steunpunt is van
mening dat in de provincie Flevoland het behoud, beheer en onderhoud van monumenten het meest gebaat is bij een regionaal, liefst provinciebrede, opererende commissie.


Jaarverslag 2019 Erfgoedcommissie Lelystad

De werkzaamheden van de commissie bestonden in 2019 uit een diversiteit aan activiteiten. Vanuit de gemeente kwamen veel adviesaanvragen. Organisatorische werkzaamheden binnen de commissie om de continuïteit te waarborgen vergden aandacht en intensief overleg met verschillende medewerkers binnen de gemeente. Het jaarverslag is te lezen in het document Jaarverslag_2019_Erfgoedcommissie_Lelystad.pdf

Waardestelling voormalige Viskwekerij

De waardestelling van de voormalige viskwekerij werd in 2014 opgesteld door de Erfgoedcommissie Lelystad op verzoek van de gemeente Lelystad.
De waardestelling is terug te lezen in dit rapport.

Waardestelling Schoolgebouw Scholengemeenschap Lelystad (SGL)

De waardestelling van het schoolgebouw van de Scholengemeenschap Lelystad (SGL) werd in 2013 opgesteld door de Erfgoedcommissie Lelystad op verzoek van de gemeente Lelystad. Dit is de eerste waardestelling door de Erfgoedcommissie.
De waardestelling is terug te lezen in dit rapport.

 

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland