Erfgoedbalans Flevoland

Het steunpunt heeft in samenwerking met de Flevolandse gemeenten een erfgoedbalans gemaakt, waarin zowel archeologie, gebouwde monumenten als het landschap worden behandeld.

De erfgoedbalans:

1. Brengt het aanwezige erfgoed in kaart (zowel huidige monumenten als mogelijk toekomstige monumenten);
2. Inventariseert en analyseert de stand van zaken met betrekking tot het erfgoedbeleid van de Flevolandse gemeenten (o.a. door interviews met betrokken ambtenaren);
3. Verzamelt rapporten en onderzoeksresultaten over het Flevolandse erfgoed;
4. Vat rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk beleid samen en maakt vergelijkingen;
5. Doet aanbevelingen met betrekking tot het erfgoedbeleid in Flevoland.

Op 15 september 2011 is de erfgoedbalans tijdens een bijeenkomst in het Provinciehuis in Lelystad aan de provincie gepresenteerd. De gegevens van de erfgoedbalans zijn in deze website verwerkt.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland