Erfgoedbeleid gemeenten

De gemeenten hebben hun beleid ten aanzien van het erfgoed vastgelegd in beleidsnota's, verordeningen en de bestemmingsplannen. Iedere gemeente maakt daarin eigen keuzes en brengt daarin eigen accenten aan, binnen de kaders die zijn vastgelegd op niveau van het Rijk en de provincie.

Het Steunpunt voor Archeologie en (jonge) Monumenten in Flevoland adviseert de Flevolandse gemeenten bij de uitvoering van hun erfgoedtaken.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland