Waterschap

Het Waterschap Zuiderzeeland heeft op haar website een pagina gewijd aan het watererfgoed in het gebied van Zuiderzeeland. Via deze pagina zijn ook onderzoeksrapporten met betrekking tot het watererfgoed ontsloten.

Watererfgoed Waterschap Zuiderzeeland

Ook heeft het Waterschap Zuiderzeeland op haar website het 'waterschapscanon' opgenomen, dat een overzicht geeft van de geschiedenis van het Flevolands watergebied van 4500 voor Chr. tot nu.

Waterschapscanon Waterschap Zuiderzeeland

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland