Provincie

De provincie Flevoland heeft het provinciaal erfgoed geïnventariseerd en ontsloten in de cultuurhistorische waardenkaart. De cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Flevoland geeft een overzicht op hoofdlijnen van de cultuurhistorische kenmerken en waarden in provincie Flevoland.

Cultuurhistorische waardenkaart

De provincie is voornemens om de komende tijd een nieuwe cultuurhistorische waardenkaart participatief te gaan ontwikkelen. Het is de bedoeling dat deze waardenkaart de omgevingswaarden en kernkwaliteiten van de provincie verbeeldt. Dit zijn de kwaliteiten die essentieel zijn voor 'Het Verhaal van Flevoland'. Het gaat hierbij om gebouwd erfgoed, cultuurlandschap, archeologie en aardkundige waarden. De provincie wil deze erfgoedwaarden in Flevoland samen met partners en inwoners benoemen en vastleggen. De provincie verankert de cultuurhistorische waardenkaart in ruimtelijk beleid en regelgeving zodat deze fysieke elementen worden beschermd en behouden.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland