Gemeenten

De mate waarin op gemeentelijk niveau informatie over het gemeentelijk erfgoed(beleid) is ontsloten, verschilt sterk tussen de gemeenten onderling. In veel gevallen is de ontsloten informatie beperkt van aard.

De gemeenten Urk en Noordoostpolder hebben op hun websites geen pagina gewijd aan hun erfgoed(beleid). Ook de gemeentelijke monumentenlijsten en de redengevende omschrijvingen zijn niet ontsloten via de website.

Ook de gemeente Dronten heeft op haar website geen pagina gewijd aan haar erfgoed(beleid). Wel zijn via de website de monumentenlijst en de redengevende omschrijvingen ontsloten.

Monumentenlijst gemeente Dronten

Redengevende omschrijvingen gemeentelijke monumenten in de kernen van de gemeente Dronten

De gemeente Lelystad heeft wel een pagina gewijd aan haar erfgoed op haar website. Het erfgoedbeleid van de gemeente is echter niet ontsloten.

Erfgoed gemeente Lelystad

De gemeenten Almere en Zeewolde hebben een pagina op hun website gewijd aan hun erfgoedbeleid. De gemeente Almere heeft daarnaast ook een pagina gewijd aan het erfgoed zelf. Bij het beleid gaat het specifiek om het archeologiebeleid. De gemeente Almere heeft in 2019 haar eerste gemeentelijke monument aangewezen: het voormalige politiebureau in Almere Haven. De redengevende omschrijving is via de website van de gemeente ontsloten. De gemeente Zeewolde heeft (nog) geen gebouwde gemeentelijke monumenten.

Erfgoedhuis Almere

Archeologische Beleidskaart Almere

Redengevende omschrijving Politiebureau Almere Haven

Archeologiebeleid gemeente Zeewolde

Geen van de gemeenten in Flevoland heeft een pagina op de website monumenten.nl.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland