Kennisontwikkeling

De kennis over het erfgoed is vrijwel altijd in ontwikkeling. Nieuwe informatie komt beschikbaar door inventarisaties en gevalsstudies.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland