Gebouwd erfgoed

Gebouwd erfgoed betreft monumenten zoals historische boerderijen, sluizencomplexen of gemalen. Deze worden beschermd door de rijksoverheid, provincie of gemeente vanwege hun cultuurhistorische karakter. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) houdt zich bezig met rijksmonumenten. De provincie Flevoland kent geen formele monumenten, maar attendeert wel op bouwwerken die op provinciaal niveau eruit springen. De vijf gemeenten hebben ieder hun eigen afwegingen gemaakt om tot een gemeentelijke monumentenlijst te komen.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland