Cultuurlandschap

De provincie is voor het grootste deel een product van de twintigste eeuw. Maar aangezien de Noordoostpolder en de polders van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland niet tegelijkertijd zijn vormgegeven zijn voor de oplettende waarnemer grote verschillen in denken over de inrichting van de polders met betrekking tot de schaal, de verkaveling, de dijken en vaarten en de erfgrootte te zien. Ook het aantal dorpen, de omvang van dorpen en de stedenbouwkundige opzet weerspiegelt de tijdgeest.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland