Bodem

Onder de huidige landbodems van de drie polders Noordoostpolder (drooggevallen in 1942), Oostelijke Flevoland (1950-1957) en Zuidelijk Flevoland (1959-1968), en onder de waterbodems van het Markermeer, het IJsselmeer en de Randmeren, bevindt zich een gelaagd landschap van hoge ouderdom.

Polderindeling

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland