Erfgoedbijeenkomsten

Verslag Erfgoedmiddag 'Zichtbaar maken van erfgoed: dé kans voor erfgoed en toerisme in Flevoland', Batavialand te Lelystad, 6 december 2019.

"André van Holk, coördinator van het Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland en organisator van de bijeenkomst, opende het event. Hij benadrukte dat erfgoed en toerisme elkaar op een fantastische wijze kunnen versterken. Als je een plek identiteit geeft, door visualisering of het vertellen en het verhaal, maakt dat erfgoed beleefbaar en daarmee interessant om te bezoeken. Meer bezoek betekent meer draagvlak, bekendheid, waardering en identificatie, waardoor het meer voor de hand ligt zorgvuldig om te gaan met het erfgoed op die plek, om het te koesteren."

Het hele verslag is te lezen in dit document Verslag Erfgoedmiddag 2019.pdf

 

Mini-symposion "zichtbaar maken van erfgoed", 06 december 2019.

Zichtbaar maken van erfgoed: dé kans voor erfgoed en toerisme in Flevoland

Erfgoed en toerisme kunnen elkaar heel goed versterken. Erfgoed heeft een hoog potentieel om toeristen en bewoners te verbinden met de provincie. Erfgoed geeft identiteit aan een plek! Onzichtbaar (archeologisch) erfgoed moet dan wel tot leven worden gewekt. Op dit mini-symposion worden inspirerende voorbeelden gegeven van de manier waarop archeologisch erfgoed zichtbaar wordt gemaakt. In Flevoland zijn scheepswrakken een voorbeeld van erfgoed dat zich bij uitstek leent voor visualisatie. Zij vertellen spannende en aangrijpende verhalen. Virtual en augmented reality en andere technieken staan daarom centraal in dit symposion. Het Steunpunt is buitengewoon enthousiast over de mogelijkheden die deze benaderingen bieden.

Het Erfgoedprogramma Flevoland is te lezen in dit document Erfgoedprogramma.pdf


PowerPointpresentatie van de workshop Batavia: van 3D-content naar 3D-presentatie

Rob van Haarlem is een jonge ondernemer in de archeologie en hij staat bekend op het gebied van 3D-presentaties en toepassingen van GIS. Van Haarlem was een van de drie finalisten voor de prijs Archeologietalent 2020. Deze prijs wordt uitgereikt vanuit de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Hij heeft een workshop gegeven over de Batavia.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland