Documentatie van bedreigd erfgoed

Ondanks de relatief jonge leeftijd van Flevoland is er regelmatig sprake van bedreigd gebouwd erfgoed. Het betreft bijvoorbeeld barakken uit de pionierstijd die in slechte bouwkundige staat verkeren en waarvoor sloop dreigt. Het Steunpunt documenteert het betreffende erfgoed en brengt advies uit over het al dan niet behouden ervan.

 

 

 

 

 

 

 

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland