Doelstelling

Het doel van het steunpunt is de advisering en ondersteuning van de Flevolandse gemeenten en het Waterschap Zuiderzeeland in de uitvoering van wettelijke taken met betrekking tot erfgoed en de ontwikkeling van erfgoedbeleid.

Landschapsbeheer Flevoland en de terreinbeherende instellingen, Het Flevo-landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Domeinen vormen de tweede doelgroep van het steunpunt.

Het steunpunt is er niet voor particulieren. De loketfunctie voor deze groep is de verantwoordelijkheid van gemeenten. Voor vragen over de omgang met erfgoed (bijvoorbeeld in het kader van bouwvergunningen) moeten particulieren de gemeente raadplegen.

Het steunpunt is een onafhankelijke partij die de gemeenten, het waterschap en de andere doelgroepen informeert, adviseert en inspireert vanuit een eigen visie op erfgoed en erfgoedontwikkeling.

Het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten Flevoland wordt volledig gefinancierd door de provincie Flevoland.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland