Over het Steunpunt

In 2008 is in de provincie Flevoland een Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten opgericht. Het steunpunt is ondergebracht bij het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad.

De oprichting van de steunpunten is een direct gevolg van de decentralisatie van de rijks- en provinciale erfgoedtaken. Voor een belangrijk deel liggen deze taken nu bij de gemeenten. Alle provincies in Nederland hebben een steunpunt om gemeenten bij deze erfgoedtaken te ondersteunen.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland