Waterschap trekt 2 ton uit voor behoud archeologie Schokland

Waterschap Zuiderzeeland trekt 200.000 euro uit voor het behoud van archeologisch erfgoed bij Schokland. Rond het voormalig eiland in de Noordoostpolder liggen archeologische bodemschatten. Deze worden bedreigd door de daling van de bodem, door landbouw en door ontwatering.

Om de bodemschatten te beschermen, wordt nu landbouwgrond bij Schokland omgevormd tot nieuwe natuur.

Grondwaterpeil

Schokland (foto Bert van As via Wikimedia)Het waterschap wil het grondwaterpeil verhogen, zodat vooral organisch materiaal onder de bodemschatten niet verder achteruit gaat. Het verhogen van het grondwaterpeil moet zorgvuldig gebeuren, zodat landbouwers in de directe omgeving er geen hinder van ondervinden.

Het opwaarderen van het gebied rond Schokland gaat in totaal ruim 35 miljoen euro kosten. Het grootste deel van deze kosten wordt gedragen door het Rijk, de provincie, de gemeente Noordoostpolder en het Flevo-landschap.

Werelderfgoed

Op Schokland zijn sporen te vinden van menselijke bewoning tot 10.000 jaar terug. Vanwege deze archeologische waarden heeft UNESCO in 1995 besloten om het voormalige eiland de status van werelderfgoed te geven.

 

Bron: Omroep Flevoland

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland