Voorlichtingsbijeenkomsten Kerkenvisie

Met een integrale kerkenvisie wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken inwoners gezamenlijk een strategisch visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen een gemeente. Maar wat houdt zo'n kerkenvisie nu precies in? En wat kunnen we leren van eerdere ervaringen? Om hier meer informatie over te geven worden 10 provinciale bijeenkomsten georganiseerd.

Tijdens de bijeenkomsten van een dagdeel is er aandacht voor wat een kerkenvisie is. Praktijken, kennis- en ervaring met kerkenvisies wordt gedeeld en per provincie zal er aandacht gegeven worden aan specifieke thema's, programma's, regelingen of het kennisaanbod op het terrein van religieus erfgoed. Er is ook een interactief gedeelte waarin volop ruimte is om elkaar te ontmoeten, vraag & antwoord uit te wisselen en nieuwe kerkenvisies te initiëren.

De organisatie van de bijeenkomsten is in handen van de provinciale steunpunten cultureel erfgoed en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Op 21 maart 2019 organiseert het Steunpunt de bijeenkomst voor de provincie Flevoland.

Meer informatie over de exacte invulling van deze dag volgt spoedig!

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland