Voordracht 89 topmonumenten uit de periode 1959-1965

89 gebouwen en plaatsen uit de tweede fase van de wederopbouwperiode zijn zo bijzonder, dat ze de moeite waard zijn om te bewaren. Minister Bussemaker overhandigde vandaag de lijst van potentiële, nieuwe rijksmonumenten voor advies aan de Raad van Cultuur.

De potentiele monumenten zijn voorbeelden van de veelzijdige geschiedenis, cultuur, architectuur en kunst van vroeg-naoorlogs Nederland.

EvoluonIn 2007 zijn een honderdtal rijksmonumenten aangewezen uit de eerste helft van de wederopbouwperiode, 1940-1958. Nu is de periode 1959-1965 aan de beurt. Uit het grote bouwvolume in die periode (2,5 miljoen bouwwerken) is uiteindelijk een zeer beperkte nationale topselectie gemaakt. Daarbij is gebruikgemaakt van de inbreng van gemeenten, de erfgoedwereld en andere experts. De selectie is voorbereid door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

"Monumenten zijn niet alleen in bouwkundig of artistiek opzicht van grote waarde, ze zijn ook verbonden met periodes uit onze geschiedenis en met onze persoonlijke herinnering en verhalen daarover. Als stille getuigen houden ze de herinneringen daaraan levend en zorgen ze ervoor dat die verhalen worden doorverteld en herverteld door vele generaties na ons", aldus minister Bussemaker.

De 89 potentiële monumenten zijn verdeeld in de categorieën onderdak, verzorgingsstaat, economie, infrastructuur, verzuiling, vorming, vrije tijd en cultuur en herdenking. Het gaat om bouwwerken zoals het Evoluon in Eindhoven, de stormvloedkering Hollandse IJssel, de Hollandse Schouwburg in Amsterdam, de Tuinen van Mien Ruys te Dedemsvaart, het hoofdkantoor van de ANWB te Den Haag en de Sloterhof te Amsterdam.

Eigenaren van gebouwen die zijn aangewezen als rijksmonument kunnen gebruikmaken van subsidies, laagrentende leningen voor restauraties en fiscale aftrek voor onderhoudskosten. De gebouwen genieten ook wettelijke bescherming conform de monumentenwet 1988.

Naar verwachting zal minister Bussemaker dit najaar de definitieve lijst bekend maken na het advies van de Raad voor Cultuur.

Ga naar www.monumenten.nl voor de complete lijst en afbeeldingen.
Bron van dit persbericht:
Foto: Evoluon in Eindhoven. Foto: RCE

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland