Vooraf archeologisch onderzoek in Oosterwold

In de nieuwe wijk Oosterwold in Almere wordt voortaan archeologisch onderzoek gedaan voordat de grond verkocht wordt. Dat is besloten omdat een eventuele vondst anders veel onzekerheid veroorzaakt bij kopers. Een archeologische vondst kan vertraging in het proces en een wijziging van de plannen betekenen. Vorig jaar werden bijvoorbeeld resten gevonden van nederzettingen van bijna tienduizend jaar oud.

Archeologische opgraving in Overgooi Almere (foto Gemeente Almere)Om te voorkomen dat de gebiedsontwikkeling van Oosterwold belemmerd wordt door een archeologische vondst, wordt nu het resterende deel van het gebied vooraf onderzocht. Zo kunnen de toekomstige bewoners hun plannen in een vroeg stadium aanpassen en de vondst inpassen in hun bouwplannen.

Oosterwold is een nieuwe wijk tussen Almere en Zeewolde, aan weerszijden van de A27. Het gebied bestaat uit ruime landschapskavels, waarop mensen hun huis helemaal zelf moeten bouwen. Ook de riolering en bestrating moeten zij zelf regelen.

 

Bron: Omroep Flevoland

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland