Studiedag over herbestemming van historische boerderijen

In 2013 organiseert stichting Agrarisch Erfgoed Nederland samen met de provinciale en regionale boerderijorganisaties het Jaar van de Boerderij. Dat doen ze om extra aandacht te vragen voor de belangrijke bijdrage die de historische boerderij levert aan de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied.
 
Tijdens het Jaar van de Boerderij 2013 vinden activiteiten plaats waarbij de historische boerderijen op verschillende manieren onder de aandacht komen.
 Het centrale thema tijdens het Jaar van de Boerderij 2013 is herbestemming. Immers, de landbouw met als basis de oude boerderij, verandert in snel tempo. De schaal wordt groter en de bedrijfsvoering efficiënter. Daardoor worden steeds meer oude boerderijgebouwen overbodig. Het risico bestaat dat deze boerderijen leeg komen te staan en verpauperen of, nog rigoureuzer, worden gesloopt voor nieuwbouw. Soms ook worden ze onherkenbaar verbouwd, terwijl ze een nieuwe functie met behoud van de streekeigen historische kenmerken zouden verdienen.
 
Op 26 februari 2013 brengen we samen met boerderijbewoners, ambtenaren, architecten, projectontwikkelaars, veranderingen en behoeften in kaart. Bovendien bepalen we tijdens de studiedag de agenda en onderwerpen waar we ons gedurende het jaar 2013 op gaan richten. We bepalen het antwoord op de vraag: wat kunnen we, via herbestemming, doen om het platteland - waar vroeger niets mocht (anders dan landbouw), maar tegenwoordig alles moet kunnen - vitaal en aantrekkelijk te houden?
 
Meer informatie op www.boerderij2013.nl.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland