Stichting Erfgoed Urk presenteert lijst met bedreigd erfgoed

URK - De Stichting Erfgoed Urk heeft zaterdag tijdens Open Monumentendag een lijst gepresenteerd van de meest bedreigde Urker erfgoederen. "We dreigen de weinige authentieke plekjes die we nog hebben te verliezen."

"We moeten het Urker erfgoed veel beter beschermen", zegt de erfgoedwaakhond. De stichting kenmerkt de oude Scheepswerf Metz, het Oude Kerkhof en De Vormt als het meest bedreigd. De stichting publiceert de lijst om de gemeente en burgers een houvast te geven het Urker erfgoed beter te bewaken. De bedreiging komt volgens de stichting niet alleen van het toekomstige Windpark Noordoostpolder, maar ook van 'plannen om die unieke plekjes en gebouwen van de kaart te willen vegen'. De lijst telt in totaal tien objecten.

De 160 jaar oude Scheepswerf Metz is het meest bedreigd, volgens de Stichting Erfgoed Urk. "Het zou bijzonder jammer zijn als deze werf verloren gaat", geeft de stichting, opgericht in 2009 en gesteund door tien organisaties die zich inzetten voor de Urker cultuur, aan. De werf heeft zowel een economische als culturele functie, De havenmeesterswoning geldt als een mooi voorbeeld van de architectuur van de Amsterdamse School. Op de plek van de werfschuur stond ooit 's Lands Pakhuys. De opvallende kraan herinnert aan het Wonder van Urk, hoe het vissersdorp en de visserij overleefden na de aanleg van de Afsluitdijk en de inpoldering van de Noordoostpolder. "Een combinatie van winkeltjes met een werf voor de reparatie van kleine schepen kan de buurt een nieuwe impuls geven", oppert Erfgoed Urk. De stichting stelt dat het Oude Kerkhof bij het Kerkje aan de Zee de monumentenstatus verdient. "Urkers beseffen vaak niet hoe bijzonder Urks oudste dodenakker is." Erfgoed Urk betreurt het dat nabestaanden regelmatig oude, unieke grafmonumenten vervangen door glimmende marmerplaten. Bovendien dreigt het historische hekwerk weg te zakken.

Bron: De Stentor

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland