Rijksbijdrage voor ontwikkeling werelderfgoed Schokland

08BDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en gemeente Noordoostpolder tekenen woensdag 3 april een overeenkomst over de besteding van een financiële bijdrage voor werelderfgoed Schokland.

Visie erfgoed en ruimte

De Rijksdienst stelt € 350.000 beschikbaar voor Schokland en omgeving. Gemeente Noordoostpolder gaat het bedrag inzetten om de presentatie, beleving en toeristische en recreatieve ontwikkeling van Schokland en omgeving te stimuleren. De gelden komen voort uit de Visie erfgoed en ruimte van het kabinet. Deze Visie erfgoed en ruimte luidt een volgende fase in van de modernisering van de monumentenzorg en is gericht op het verbinden van de zorg voor het cultureel erfgoed met andere ruimtelijke ontwikkelingsopgaven op het gebied van onder meer economie, veiligheid en duurzaamheid. Gemeente Noordoostpolder en Flevo-landschap stellen naast de rijksbijdrage ieder een bedrag beschikbaar van € 40.000.

Economische stimulans

Het doel is om de bijzondere kwaliteiten van Schokland beter bekend te maken bij het publiek. Daarvoor worden passende activiteiten ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van de plannen wordt ook rekening gehouden met een economische stimulans: Gemeente Noordoostpolder kijkt hoe de ondernemers in het gebied hier goed op aan kunnen haken. De plannen voor Schokland en omgeving staan niet op zich. In de periode 2007-2012 werd er via een eerste Publieksparticipatieplan geïnvesteerd om Schokland en omgeving te promoten. Daarvoor werden onder andere toeristische arrangementen, een website en de Archeoroute in het leven geroepen.

Afbeelding: Toestand in het pas drooggevallen land na regen. Op de achtergrond Schokland. (Fotocollectie Nieuw Land, Directie Wieringermeer)
Bron bericht: website RCE

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland