Rekening houden met archeologie bij Marker Wadden

Bij het ontwikkelen van de Marker Wadden moet extra aandacht komen voor de archeologische waarden in het gebied. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.). Deze commissie bekijkt of de effecten van een project goed in kaart zijn gebracht.

Volgens de commissie is er meer informatie nodig omdat het onduidelijk is of er belangrijke archeologische vondsten op de bodem van het Markermeer liggen op de plek waar de Marker Wadden moeten komen. Als daar geen informatie over is, kunnen bijzondere vondsten tijdens de aanleg van het nieuwe natuurgebied verloren gaan.

De Inspectie Leefomgeving en Transport bepaalt of dit advies moet worden opgevolgd.Bron: Omroep Flevoland

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland