Poldertoren aangewezen als Rijksmonument

De Poldertoren in Emmeloord is door het Rijk aangewezen als Rijksmonument. De voormalige watertoren is daarmee door zijn cultuurhistorische waarde en schoonheid van nationaal belang geworden.

Poldertoren (foto SAMF 2011)De Rijksoverheid beschermt rijksmonumenten met als doel de monumentale waarde ervan te behouden. Rijksmonumenten vallen onder de Monumentenwet. 

Dat houdt vooral in dat het gebouw niet gesloopt, verstoord, verplaatst of gewijzigd mag worden zonder dat de overheid daar een vergunning voor heeft verleend.

 

Bron: Omroep Flevoland

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland