Plan Waterwijzer: 54 huizen en 40 flats

LELYSTAD - De ontwikkelcombinatie VOF Het Maerlanthuis, bestaande uit Van Wijnen Projectontwikkeling en Latei Projectontwikkeling, heeft voor de locatie van het te slopen kantoorpand 'De Waterwijzer' in het Lelycentre een stedenbouwkundig plan gepresenteerd. Het plan bestaat uit de bouw van 54 koopwoningen en een appartementengebouw met veertig huurappartementen voor woonstichting Centrada.

Het gemeentebestuur van Lelystad ziet het plan als een goede basis voor de door de VOF in te dienen aanvraag voor een omgevingsvergunning. De VOF zal het plan wel nog op een aantal punten moeten uitwerken. Het gaat dan om enkele stedenbouwkundige- en verkeerskundige aspecten. Bijvoorbeeld om het realiseren van een nieuwe gelijkvloerse oversteek voor fietsers en voetgangers ter vervanging van de eveneens te slopen Damrifbrug over de Polderdreef en de bereikbaarheid van de nieuwe woningen voor hulpdiensten. De VOF moet op deze punten nog met de gemeente in overleg. Bij het proces om tot vergunningverlening aan de VOF te komen, zal ook een informatiebijeenkomst voor omwonenden worden ingepland.

Het stedenbouwkundig plan voor de locatie 'Waterwijzer' is een eerste stap in de transformatie van het Lelycentre naar een nieuwe woonomgeving. Met de bestaande woonbuurt Het Bastion en de toekomstige vervanging van de kantoren aan het Maerlant door woningbouw ontstaat een compacte, intieme woonomgeving voor inwoners van Lelystad die dicht bij alle voorzieningen van het Lelycentre willen wonen.

In het plan is een laagbouwbuurt ontworpen met 54 rijtjeswoningen. Naast de entree van de buurt, op de hoek Polderdreef/Maerlant, is een appartementgebouw gedacht voor veertig appartementen. Het gebouw is 27 meter hoog. Centrada koopt deze appartementen en verhuurt ze. Het streven is om in april 2012 met de bouw te beginnen. De woningen gaan begin volgend jaar in de verkoop.
Bron: De Stentor, 9 november 2011.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland