PKN moet komende jaren een derde kerkgebouwen afstoten

De toekomst voor kerkgebouwen in Nederland is verre van rooskleurig, zegt Peter de Lange van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Gemeenten kunnen door afnemend ledental en vermindering van giften het onderhoud niet meer betalen.
Honderden kerkgebouwen worden de komende jaren verwaarloosd, gesloopt of verkocht, aldus De Lange dinsdag tegen de NOS.

kerken 170113Gemeenten binnen de Protestantse Kerk bezitten in totaal zo'n 2000 kerkgebouwen. Voor 600 tot 800 gebouwen moet een andere bestemming worden gezocht. Monumentale kerken genieten niet zonder meer een voorkeurspositie. "De vraag is nu niet óf we monumentale kerkgebouwen moeten behouden, maar welke", zegt De Lange. "Dus in sommige gevallen moeten we slopen."

Omdat pogingen tot herbestemming van kerkgebouwen door de economische crisis weinig succes opleveren, kiest De Lange voor een andere oplossing. De VKB pleit voor openstelling van kerkgebouwen voor doelen die passen bij de kerkelijke gemeente. Zo kunnen voedselbanken, projecten voor vreemdelingen of scholingsactiviteiten een plek krijgen in een kerkgebouw. De kerkelijke gemeente ontvangt op die manier weer geld voor het onderhoud van het gebouw.

Een kerkgebouw kost een kerkelijke gemeente gemiddeld 30.000 tot 60.000 euro per jaar. Dat is tussen de 20 en 30 procent van de jaarrekening. Meer dan de helft van het budget is bestemd voor de voorganger.

Bron: website Reformatorisch Dagblad

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland