Particulier initiatief redt Waterwijzer mogelijk van sloop

Op 15 november heeft bijna de complete gemeenteraad van Lelystad een motie van de PvdA aangenomen om te onderzoeken of een particulier initiatief voor het karakteristieke kantoorgebouw De Waterwijzer kans van slagen heeft.

Het oude kantoorgebouw De Waterwijzer (1974) is thans in eigendom van de gemeente Lelystad en wordt met sloop bedreigd. In mei 2009 is het gebouw door de gemeente gekocht van Domeinen met de bedoeling om te dienen als tijdelijke huisvesting vanwege renovatie van het Stadhuis. Tegelijk is met de VOF Maerlant een overeenkomst gesloten om het pand af te nemen. Juridisch is de gemeente gehouden haar contractuele verplichtingen na te komen.

Geschiedenis
In de korte geschiedenis van Lelystad zijn al diverse sporen uit het verleden verdwenen. Soms onontkoombaar maar soms ook niet. De Waterwijzer is voor Lelystad een beeldbepalend markant gebouw uit het eerste uur en daarom is het besluit om De Waterwijzer te slopen niet het juiste plan.

Door de horizontale geleding, de kolommenstructuur, het parkeren onder het gebouw en de unieke kammenstructuur heeft het gebouw een belangrijke cultuurhistorische waarde voor Lelystad en Flevoland. Deze waarde is recent door de monumentencommissie benoemd. De Waterwijzer is bovendien het vlaggenschip in het oeuvre van architect Jelle Jelles. Een oeuvre dat steeds meer gewaardeerd wordt, en in zijn geheel wordt opgenomen in het bestand van het Nederlands Architectuur Instituut.

Het plan
Het plan van Peter Krol gaat uit van renovatie van De Waterwijzer. De renovatie van De Waterwijzer zal een impuls geven aan Lelystad doordat het een nieuwe functie krijgt. Naast een bedrijfsverzamelgebouw voor kleine en grote ondernemers en maatschappelijke instellingen gaat het plan uit van publieksfuncties zoals een horecafunctie, een kinderdagverblijf en publiekstoegankelijke kantoorgebruikers op de begane grond. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat het parkeren onder en voor het gebouw wordt verplaatst naar het afgesloten gedeelte van de Polderdreef. De openbare ruimte tussen de kammen en voor het gebouw wordt een belangrijk foerageer gebied voor ondernemers en Lelystedelingen.

Het vervolg
De zoon van de architect, Adse Jelles, en Peter Krol hebben een investeerder gevonden die met name wil investeren in historische gebouwen in Nederland met een wow factor, daar voldoet De Waterwijzer aan. De investeerder wil het gebouw kopen van de ontwikkelaar die op die plek woningen wil bouwen. De partijen gaan, op initiatief van wethouder Jop Fackeldey, met elkaar in gesprek en bij een positieve uitslag wordt het plan gerealiseerd. De verwachting is dat de partijen er uit zullen komen en het historische pand behouden blijft.

Bron: De Erfgoedstem, 17 november 2011

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland