Ontwerp erfgoedprogramma provincie Flevoland

In het erfgoedprogramma geeft de provincie aan welk beleid we voeren om erfgoed te beschermen en verrijken, en hoe we erfgoed uitdragen en inzetten als inspiratiebron van cultuurhistorische waarden. Het is daarmee uitvoeringsbeleid en een uitvoeringsprogramma in één. Het programma bouwt voort op de nota cultuurbeleid 2017-2020 Typisch Flevoland, net even anders en de kernopgave 'Het Verhaal van Flevoland' uit de Omgevingsvisie FlevolandStraks.

Te vinden onder de volgende link;

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur/2019/09-januari/15:30/DOCUVITP-2342514-v4-Concept-Ontwerp-Erfgoedprogramma-Flevoland-2019.pdf

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland