Onderzoek naar bijzondere status gebouw ziekenhuis

De Gemeentelijke Erfgoedcommissie van Lelystad gaat onderzoeken of het ziekenhuis een gebouw is met een bijzondere status en architectuur. De uitkomst zou gevolgen kunnen hebben voor wat er in de toekomst met het gebouw mag gebeuren.

De gemeente laat het onderzoek doen als onderdeel van een procedure voor een nieuw bestemmingsplan voor het ziekenhuisgebied, zo bleek donderdag tijdens een informatiebijeenkomst voor inwoners en zorgaanbieders.

Na het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen in oktober heeft de gemeenteraad in november snel het bestaande bestemmingsplan 'op slot' gezet. Dat moest voorkomen dat projectontwikkelaars het gebouw zouden kopen en slopen om er woningen neer te zetten.

De gemeente wil op de locatie 'Ziekenhuisweg 100' ook in de toekomst alleen een ziekenhuis toestaan, aangevuld met andere zorgaanbieders, zorgwonen, seniorenhuisvesting of verpleeghuiszorg. Kantoren en detailhandel worden uitgesloten. Ook mag maar maximaal 45 procent van het gebied worden bebouwd. Er moet ruimte blijven voor parkeren en groen.

Nieuwbouw geen prioriteit
Het pand en de grond zijn eigendom van de nieuwe eigenaar, St Jansdal uit Harderwijk. Berichten dat St Jansdal op termijn nieuwbouw op een andere locatie overweegt kan wethouder Peter Schot niet bevestigen. Volgens hem zet St Jansdal zich maximaal in om de ziekenhuiszorg van de grond te krijgen en is nieuwbouw geen prioriteit. Het scenario van nieuwbouw elders zou voor de gemeente ongewenst zijn.

Omdat het ziekenhuisgebouw nu te groot is voor de poliklinische activiteiten van St Jansdal, wordt bekeken wat er met het pand moet gebeuren. Wethouder Schot bevestigt dat er wordt gesproken met Woonzorg Flevoland en Coloriet om delen van het gebouw te gaan gebruiken.

Mensen hebben band met ziekenhuis
Een verbouwing of gedeeltelijke sloop behoren hierbij tot de mogelijkheden. Voor dat gebeurt moet dus eerst de Erfgoedcommissie advies uitbrengen. "Veel mensen hebben een band met het gebouw. De één is er geboren, dan ander heeft een dierbare die er is overleden. Er kleven heel veel emoties aan het gebouw. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan en St Jansdal is zich bewust van deze historie", aldus wethouder Schot.

Het is de bedoeling dat in november het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. In 2020 moet dit definitief worden vastgesteld.

Bron: Omroep Flevoland. 12 april 2019.

bouw ziekenhuis

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland