Noordoostpolder op voordrachtlijst UNESCO

Negen kandidaten voor Werelderfgoedlijst

De Commissie Herziening Voorlopige Lijst Werelderfgoed heeft op vrijdag 12 november haar advies over de kandidaten voor de Voorlopige Lijst Werelderfgoed aangeboden aan staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Advies
De nieuwe Voorlopige Lijst bestaat uit de volgende kandidaten:

  • Bonaire Marine Park
  • Koninklijk Eise Eisinga Planetarium
  • Maatschappij van Weldadigheid
  • Nieuwe Hollandse Waterlinie (als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam)
  • Noordoostpolder
  • Plantagesysteem West Curaçao
  • Sanatorium Zonnestraal
  • Teylers Museum
  • Van Nellefabriek

De huidige Nederlandse Werelderfgoederen zijn het Rietveld Schröderhuis, het Molencomplex Kinderdijk-Elshout, het eiland Schokland, het ir. Wouda gemaal, de Stelling van Amsterdam, de droogmakerij Beemster, Willemstad Curaçao, de Waddenzee en de grachtengordel in Amsterdam.

Voormalig staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW en voormalig minister Gerda Verburg van LNV hebben de Commissie Herziening voorlopige lijst Werelderfgoed ingesteld om een voorlopige lijst samen te stellen van Nederlandse erfgoederen. Op deze lijst staan de erfgoederen die het kabinet wil voordragen voor de Werelderfgoedlijst van Unesco. Het gaat om cultureel en natuurlijk erfgoed in het Koninkrijk der Nederlanden dat vanuit internationaal perspectief van uitzonderlijke waarde is.

De commissie besteedt daarbij speciale aandacht aan natuurlijk erfgoed, erfgoed met zowel culturele als natuurlijke waarde, erfgoederen op de Nederlandse Antillen en Aruba en aan voordrachten met andere landen.

Het Werelderfgoedcomité van Unesco vraagt de lidstaten de voorlopige lijst iedere tien jaar te herzien. De huidige Nederlandse voorlopige lijst stamt uit de jaren 90.

Bron: http://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/negen-kandidaten-voor-werelderfgoedlijst

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland