Nieuwe stichting Behoud Religieus Erfgoed

Eigenaren en gebruikers van religieus erfgoed die te kampen hebben met leegstand en dreigend verval, kunnen voortaan de hulp inroepen van de Stichting Behoud en Herbestemming van Religieus Erfgoed.

De nieuwe stichting organiseert kennis, professionaliteit en financieringscapaciteit, bij het in praktijk brengen van neven- en herbestemmingen voor religieus erfgoed. Initiatiefnemer en oprichter is de Stichting Jaar van het Religieus Erfgoed, gesteund door Nationaal Restauratiefonds, BOEi en Fondsenbeheer Nederland. Voor de startfase tot 2014 zoeken zij cofinanciering bij het kabinet, omdat dat behoud en herbestemming in het Regeerakkoord propageert.

Nationaal Restauratiefonds ondersteunt dit initiatief omdat zij belang hecht aan een gestructureerde finananciering van de instandhouding (eventueel door herbestemming) van monumentale gebouwen.

Lees meer in het persbericht: http://www.restauratiefonds.nl/NR/rdonlyres/CE21D1C7-429F-40C4-9372-8C9AB775943C/0/PersberichtOprichtingStichtingReligieusErfgoed.pdf

Publicatiedatum: 14 december 2010

Bron: Nationaal Restauratiefonds

Kerkje op Schokland in de Noordoostpolder (rijksmonument) 

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland