Monumentaal vastgoed in rijksbezit niet vervreemden

te koop 1De rijksoverheid wil van een deel van haar monumentaal vastgoed af. Heemschut en andere organisaties vinden dat geen goed idee en roepen Tweede en Eerste Kamerleden op om niet akkoord te gaan met deze toekomstagenda. Het rijk moet de verantwoordelijkheid houden over dit nationale erfgoed. Het vervreemden zal leiden tot aantasting van dit kwetsbare erfgoed. De Tweede Kamer heeft zich ook geen duidelijk oordeel over kunnen vormen over nut en noodzaak en onder welke randvoorwaarden de vervreemding van monumentaal rijksbezit zal plaatsvinden. Daarnaast is de vraag gerechtvaardigd aan wie het rijksbezit wordt verkocht. Het met zorg opgebouwde en beheerde monumentale rijksbezit zal daardoor versnipperd en mogelijk verwaarloosd raken!

Bron: website Heemschut

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland