Internationale belangstelling voor de Kamper kogge

Het Koggewrak dat in de IJssel bij Kampen ligt trekt ook internationale belangstelling. Wetenschappers en Koggekenners uit Duitsland willen helpen het unieke Koggewrak te bergen en te conserveren.

De Kogge die vorig jaar in de IJssel vlakbij Kampen werd gevonden is de oudste Kogge ooit gevonden, en waarschijnlijk nog in redelijk goede staat. Het bergen van het wrak kan een tijdrovende en dure klus worden. Het tot nog toe enige Koggewrak ter wereld dat min of meer compleet is geborgen werd gevonden in 1962 vlakbij Bremen. In Bremerhaven is de Kogge nu het paradepaardje van het Duitse nationale scheepvaartmuseum.

Uit de eerste onderzoeken van het wrak in de IJssel blijkt dat de Kogge in een nog betere staat is dan de wereldberoemde Kogge in Bremerhaven.

Bergen is moeizame klus
De stichting Kamper Kogge, die ook de replica in de vaart houdt, wil niks liever dan de IJsselkogge bergen en tentoonstellen in Kampen. Maar een 800 jaar oud schip bergen is niet makkelijk. In Bremerhaven is er na de vondst ruim 40 jaar door honderden mensen aan gewerkt voordat de Kogge in volle glorie getoond kon worden aan het publiek. En nog steeds moet er hard gewerkt worden om te voorkomen dat het wrak weer instort. Rijkswaterstaat, eigenaar van de vondst in de IJssel, heeft al laten doorschemeren dat het wrak misschien maar beter in de IJssel kan blijven.

Internationale steun voor Kogge
De Koggevondst in Kampen is zo uniek dat de internationale wetenschap graag meer wil weten van het wrak. Het Duitse scheepvaartmuseum wil graag de kennis en ervaring die is opgedaan bij de conservering van hun Kogge delen met Kampen, ook stelt directeur Warnke haar wetenschappers beschikbaar.

Ook voor de internationale Koggecompagnie is de vondst van de IJsselkogge van groot belang. Het wrak kan van alles vertellen over de middeleeuwse scheepsbouw, de scheepvaart en internationale handel over zee.

Bekijk de video in HD op YouTube.
Bron: TV Oost

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland