IJsselkogge is vondst van wereldklasse

Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed tekenden vandaag in Lelystad voor de conservering van het middeleeuwse schip de IJsselkogge.

Op 10 februari 2016 werd onder grote publieke belangstelling de IJsselkogge van de bodem van de IJssel vlak voor de oude haven van Kampen gelicht. Het koggeschip werd in 2012 ontdekt bij werkzaamheden aan de IJssel voor het programma Ruimte voor de Rivier. Zou het schip in de IJssel blijven liggen, dan zou dat de doorstroming te veel beperken en de scheepvaart in gevaar kunnen brengen.  Het schip is overgebracht naar het conserveringsstation van Stichting Batavialand in Lelystad. Daar hebben medewerkers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoek gedaan naar de kogge en de mogelijkheden voor conservering. Dat gebeurt door een combinatie van geconditioneerd drogen en het besproeien met een soort hars, polyethyleenglycol (PEG). De hele conservering zal zo'n vijf à zes jaar in beslag nemen en kost ongeveer 1,5 miljoen euro.


Ondertekening Conserveringsbesluit IJsselkogge

Conserveringsbesluit

In Batavialand is op dinsdag 17 oktober het conserveringsbesluit IJss

elkogge getekend, tijdens een werkbezoek van minister Bussemaker van Cultuur. Martin Hoenderkamp, programmadirecteur Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat,  Susan Lammers, directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Hans Maris, directeur Stichting Batavialand zetten hun handtekening onder het document dat er voor zorgt dat de conservering van dit bijzondere schip nu daadwerkelijk start.

Hanze en handel

Koggeschepen waren belangrijk voor de bloei van het Hanzenetwerk. In de 13de tot 15de eeuw hadden de Hanzesteden een bloeiende handel met  gebieden aan de Noord- en Oostzee. In de groeiende steden ontstond meer behoefte aan allerlei handelswaar, maar vooral aan graan. Deze bulkgoederen werden over water vervoerd met de kogge; een groot schip dat goedkoop en vlot te bouwen was.

Ruimte voor de Rivier

De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl er tussen de dijken maar weinig ruimte is. De kans op overstromingen neemt toe. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. Om de waterstand in de rivieren te verlagen geven Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden. Op deze manier werkt Rijkswaterstaat aan de veiligheid van vier miljoen inwoners in het rivierengebied én aan een aantrekkelijke leefomgeving.

Aansprekend voorbeeld van onze maritieme geschiedenis

Martin Hoenderkamp: "Ik ben blij dat we vandaag het conserveringsbesluit hebben getekend. Deze operatie had heel veel om het lijf en is bijna net zo indrukwekkend als het koggeschip zelf. Wij hebben bij een aantal Ruimte voor de Rivierprojecten bijzondere vondsten gedaan, maar dit is er een van wereldklasse!"

Susan Lammers: "Dit schip is belangrijk Nederlands erfgoed. Wij voelen ons allemaal verbonden met onze maritieme geschiedenis en de IJsselkogge is hier een zeer aansprekend voorbeeld van. Door het besluit om de kogge te conserveren, zorgen we er voor dat de kogge eeuwigheidswaarde krijgt."

Stichting Batavialand is op 1 juli 2017 ontstaan uit de samenwerking van de Bataviawerf, Nieuw Land Erfgoedcentrum en het Maritiem Depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Batavialand vertelt het Nederlandse verhaal over het leven op de grens van land en water.

 

Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland