Hogeschool Utrecht lanceert nieuwe opleiding Erfgoed & Ruimte

Op 8 februari 2012 start de nieuwe post-hbo opleiding Erfgoed & Ruimte. De opleiding speelt in op de ontwikkelingen vanuit de overheid om cultuurhistorie op te nemen in de ruimtelijke plannen.

Brug tussen cultureel erfgoed en ruimtelijke ontwikkelingen
De eenjarige post-hbo opleiding Erfgoed & Ruimte sluit aan bij de vraag vanuit de markt om vorm en inhoud te geven aan de opgave om cultuurhistorie op te nemen in ruimtelijke plannen. Hiermee kent de opleiding een brede doelgroep van iedereen die zich bezig houdt in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. De opleiding is dus ook bedoeld voor mensen die werkzaam zijn bij gemeenten, woningcorporaties en ingenieursbureaus, dan wel werkzaam zijn bij een architecten- of stedenbouwkundig adviesbureau. Heeft een potentiële deelnemer te maken met monumentenzorg of ruimtelijke planvorming of is hij/zij betrokken bij ontwikkelingen in gebieden met erfgoed? Dan biedt deze opleiding dé kans een brug te slaan tussen cultureel erfgoed en ruimtelijke ontwikkelingen.

In deze opleiding verwerft de deelnemer meer inzicht in de waarde van cultureel erfgoed, de mogelijkheden om erfgoed in te passen in plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen en in de rol en positie van daarbij betrokken partijen. Hij/zij is in staat te adviseren, plannen op dit gebied te formuleren en te implementeren, kent de cultuurhistorische waarden van monumenten en landschappen en weet deze waarden in ruimtelijke plannen te toetsen. De deelnemer weet adequaat in te spelen op actuele wet- en regelgeving, modernisering monumentenzorg (MOMO) en de nieuwste herbestemmingopgaven, en geeft hiermee een belangrijke impuls aan de optimalisering van de leefkwaliteit.

Voor meer informatie surft u naar onze website.

Bron: De Erfgoedstem, 27 oktober 2011.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland