Hoe de mens het landschap van Nederland veranderde

Door mensenhand zijn er verscheidene landschappen in Nederland gevormd. Al deze verschillende landschappen, van het zandlandschap tot het veenlandschap, komen aan bod in het onlangs verschenen 'Landschappen van Nederland'.

Illustraties
De atlas bestaat uit twee boekdelen, waarin de auteurs in ruim twintig hoofdstukken ingaan op het Nederlandse landschap en de ontwikkeling daarvan. Het vijftal besteedt aandacht aan de interactie tussen geologie, klimaatverandering, landschapsontwikkelinlandschap 170113g, bodem en landgebruik. Deze combinatie maakt het boek uniek, zegt een van de samenstellers Toine Jongmans. "Ook is ons werk helemaal in kleur, inclusief alle illustraties, wat bij oudere werken niet zo is."

En illustraties zijn er. Vrijwel elke bladzijde bevat een landschapsfoto, kaartfragment of bodemkundige doorsnede. Deze helpen bij het verhelderen van de soms ingewikkelde concepten en processen. Want gemakkelijk is dit omvangrijke naslagwerk zeker niet.

Dijkenbouw
De auteurs, verbonden aan de Wageningen Universiteit, besteden veel aandacht aan de invloed die de mens op zijn omgeving heeft gehad. "Zeker in de lager gelegen gebieden heeft de mens hier door zijn landgebruik buitengewoon veel invloed gehad op het landschap. Dat maakt het Nederlandse landschap zo bijzonder", zegt Jongmans.

Ook de dijkenbouw rond rivieren is een duidelijke illustratie van hoe de mens ons landschap heeft beïnvloed. In de Middeleeuwen begonnen Nederlanders met het bouwen van dijken parallel aan de rivieren, waardoor er uiterwaarden ontstonden: het gebied tussen dijk en rivierbedding. Daarin kan overtollig rivierwater 's winters, wanneer het water hoger staat dan in de zomer, veilig overstromen.

Volledige artikel vindt u op de website Trouw.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland