Heemschut teleurgesteld in houding college en raad inzake pioniersbarak Dronten

Pioniersbarak van Dronten (SAMF 2011)DRONTEN - De provinciale commissie van de Erfgoedvereniging Heemschut is teleurgesteld in de houding van politiek en bestuur voor wat betreft het behoud van de pioniersbarak. De gemeenteraad lijkt het behoud van de pioniersbarak in handen te leggen van de partijen in de Dronter samenleving die zich sterk maken voor dat behoud. Een slechte zaak, zo vindt Heemschut.

De instantie is niet alleen teleurgesteld, maar ook 'erg geschrokken van zo weinig cultuur historisch besef bij de raadsleden'.

'Welke gemeenschap in Nederland is zo goed in staat de kennis van zijn ontstaan te documenteren en waardevolle onderdelen te behouden voor ons nageslacht als de gemeente Dronten? We moeten deze unieke situatie uitbuiten en waardevol erfgoed behouden,' schrijft Piet Voermans, technisch adviseur van Heemschut.

Voermans erkent dat de barak na zo lang gebruik versleten is en bij herbouw grondig moeten worden vernieuwd, 'maar u mag niet degenen die het belang van behoud van deze barak wel zien, ook de financiële lasten laten dragen'.

'Daarvoor hebben we nu juist een gemeentebestuur. Het is al heel mooi dat de Stichting Geschiedschrijving Dronten aangeboden heeft na herbouw de exploitatiekosten op zich te nemen. Deze mensen doen nu voor Dronten al heel belangrijk werk, dit zonder enige tegemoetkoming vanuit de gemeente Dronten.'

Heemschut erkent dat de financiën van de gemeente in deze tijd zeer beperkt zijn, maar dat zou niet leidend moeten zijn. 'Soms valt een aanbesteding gunstiger uit dan is begroot. Dan is er wat financiële ruimte die niet noodzakelijk aan meerwerk van dat plan moet worden uitgegeven.'

Monumenten hebben voor een dorp of stad een enorme waarde, meent Voermans. 'Meestal wordt het door buitenstaanders beter gezien dan door inwoners zelf. Als inwoner van Dronten wil ik nieuwe inwoners en bezoekers wat kunnen vertellen en laten zien van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant.'

'Dat moet niet beperkt blijven tot een modern winkelcentrum, kerk en de Meerpaal. We moeten trots kunnen zijn op wat we samen in vijftig jaar hebben opgebouwd en geen spijt hoeven te krijgen van we wat we onnodig verloren hebben laten gaan.'

Voermans vindt het vijftigjarig bestaan van Dronten een goede aanleiding om even stil te staan bij het ontstaan van de gemeenschap. 'Wat we ons daarbij wel moeten realiseren, is dat wij als goede rentmeesters voor de toekomst van Dronten het erfgoed in zijn vele vormen moeten bewaren voor diegenen die na ons komen. Dit ook omdat er dan geen pioniers zelf meer zijn die deze zeer bijzondere verhalen kunnen vertellen.'

Heemschut biedt aan met college, raad en andere betrokkenen in gesprek te gaan over hoe tot herbouw en exploitatie van de Pioniersbarak op een geschikte locatie te komen.
(bron: De Flevopost, 27 januari 2012)

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland