Handtekeningenactie Pioniersgebouw Luttelgeest

Hoofdingang van het Pioniersgebouw (foto SAMF 2011)LUTTELGEEST - Hillie de Jong uit Luttelgeest wil er alles aan gedaan hebben.  Op het terrein van het huidige AZC te Luttelgeest staat het pioniersgebouw dat herinnert aan de tijd dat Luttelgeest opgebouwd werd.

De gemeente is voornemens het gebouw te slopen en dat gaat Hillie nét wat te ver. En niet alleen Hillie. Het blijkt dat er nog meer polderbewoners zijn die dit stuk geschiedenis niet graag verloren zien gaan.

'Ik las in de krant dat de sloopvergunning was aangevraagd van het pioniersgebouw en dacht: 'Nee, dat de pionierswoningen die daar ook staan weg moesten wist ik, maar dit niet!' Niet dit gebouw waar zoveel herinneringen liggen van de pioniers die deze polder hebben opgebouwd. Van dansavonden tot kerkdiensten en zelfs een winkeltje. Het was er allemaal in dit gebouw. Als dit gebouw toch eens zou kunnen praten, er is hier zoveel gebeurd! Dit is de énige plek waar nog een zichtbare herinnering terug te vinden is van de plek waar ooit Luttelgeest gebouwd zou worden!'

Het enige dat Hillie nog kon doen was bezwaar maken. Om haar bezwaar kracht bij te zetten werd een handtekeningenactie op touw gezet. Via verschillende media vroeg Hillie aandacht voor de aanstaande sloop van het pioniersgebouw. Met succes want de reacties die Hillie ontving maakten duidelijk dat zij niet de enige was die dit gebouw wilde behouden. Inmiddels heeft ze ruim 200 handtekeningen verzameld. Deze handtekeningen zal Hillie komende maandag aanbieden op het gemeentehuis aan wethouder Ruifrok.

Hillie kan het gewoon niet begrijpen. Dat een gemeente die groots uitpakt dit jaar om te vieren dat zij 50 jaar bestaat, de gebouwen die herinneren aan de opbouw hiervan wil slopen. 'In een jaar waarin ook nog eens 70 jaar Noordoostpolder gevierd wordt, kan je niet zomaar de beginjaren en al het harde werken van de pioniers vergeten. Door gebouwen als dit pioniersgebouw is er nog dat ene beetje tastbare geschiedenis.'

Hillie vertelt enthousiast over de beginjaren van de polder en de planning van de verschillende dorpen. Luttelgeest bleek te dicht in de buurt bij Kuinre te komen liggen. En de afstand tot een dorp als Marknesse werd te groot. Daarom werd later besloten om Luttelgeest te bouwen op de huidige locatie.

'Het kan toch niet zo zijn dat we straks moeten zeggen: 'We hebben de foto's nog'? Wat voor erfgoed heb je dan, als het enige dat aan de grondslag van een dorp als Luttelgeest ligt verdwijnt?' Het is de noodkreet waarmee Hillie haar verhaal besluit. Of het de sloop van het pioniersgebouw tegen zal houden weet ze niet. Maar dan heeft ze er naar eigen zeggen wél alles aan gedaan.

Bron: De Noordoostpolder, 1 februari 2012

Het Steunpunt heeft in oktober 2011 op verzoek van de gemeente Noordoostpolder de stenen barakken van het voormalige kamp Luttelgeest II gedocumenteerd. Het rapport is in februari 2012 aangeboden aan de gemeente Noordoostpolder.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland