Handreiking erfgoed en ruimte

Erfgoed is een steeds belangrijker uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen en een cruciale factor voor ruimtelijke kwaliteit. Maar erfgoed is ook bepalend voor onze identiteit, het versterkt ons welbevinden en is bovendien een economische factor.

De ervaring met het meewegen van erfgoed bij de inrichting van onze ruimte groeit. Deze digitale handreiking helpt professionals bij gemeenten en adviesbureaus om erfgoed een plek te geven in de ruimtelijke ordening.

U vindt de Handreiking op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland