Flevoland gaat voor voortzetting internationale Fieldschool Scheepsarcheologie

Scheepsarcheologie is uniek voor Flevoland en meer kennis over scheepswrakken draagt bij aan behoud en bescherming van dit bijzondere erfgoed. Daarom heeft de provincie DSC03839 corrFlevoland besloten de International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland (IFMAF) voor de rest van dit jaar een overbruggingsbijdrage van 25.000 euro toe te kennen. Vanaf 1 januari 2013 moet de IFMAF voortbestaan door middel van een door meerdere partijen gedragen constructie.

In Flevoland zijn sinds de droogmaking en ontginning bijna vierhonderd scheepswrakken gevonden. Het is daarmee het grootste drooggelegde scheepskerkhof ter wereld. En een unieke mogelijkheid om scheepsarcheologisch onderzoek 'op het droge' te doen. De mogelijkheid om veldwerk te doen heeft in de afgelopen jaren studenten uit de hele wereld getrokken. De provincie is zich bewust van het bijzonder erfgoed in de bodem. "De activiteiten van de IFMAF dragen bij aan meer kennis over deze scheepswrakken, de achterliggende verhalen en hoe ze het best beschermd kunnen worden. Daarom zijn ze belangrijk voor de provincie," aldus gedeputeerde Jaap Lodders.

De provincie heeft in 2006 in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen, NieuwLand Erfgoedcentrum, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Lelystad de IFMAF opgericht voor scheepsarcheologisch onderzoek, onderwijs en veldwerk. De afgelopen vier jaar heeft de provincie 200.000 euro geïnvesteerd.

Bron: Provincie Flevoland

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland