Extra bijdrage om bodemvondsten toegankelijker te maken

"De stichting Erfgoedpark Batavialand krijgt de komende jaren extra geld van de provincie voor het beheer van het provinciaal depot voor bodemvondsten. Het geld wordt beschikbaar gesteld om de collectie bodemschatten beter voor het publiek toegankelijk te maken.

In Batavialand zijn verschillende bodemvondsten uit Flevoland te zien. Het gaat dan bijvoorbeeld om voorwerpen uit de Swifterbantcultuur, stammend uit de periode 5300 - 3400 voor Christus. Maar zoals bij de meeste musea ligt het grootste deel van de collectie voorwerpen in depot.

In de jaren 1950 tot en met 1960 werden in onder meer Swifterbant overblijfselen gevonden van een systeem van kreken en natuurlijke dammen uit de prehistorische tijd. Mensen uit de Swifterbantcultuur leefden aan de oevers van de Overijsselse Vecht. In het gebied lagen rivierduinen en kreken, die door de stijging van de zeespiegel veranderden in draslanden, rietvelden en venen. De cultuur wordt aangetroffen in waterrijke gebieden. Ook in de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen zijn vondsten van de Swifterbantcultuur gedaan.

Dankzij het extra geld kan Batavialand de op zaal tentoongestelde bodemvondsten vaker rouleren. Ook wordt de collectie beter digitaal beschikbaar gemaakt, met uitgebreidere beschrijvingen en beeldmateriaal.

Provincies zijn wettelijk verplicht om een depot voor bodemschatten aan te houden. Flevoland heeft deze taak uitbesteed aan Batavialand. De stichting ontvangt daarvoor elke vier jaar 165.000 euro. Daar komt nu jaarlijks 60.000 euro bij."

Bron: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/184610/extra-bijdrage-om-bodemvondsten-toegankelijker-te-maken

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland