Evoluon genomineerd als Rijksmonument Wederopbouw

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werkt aan een selectie van zo'n honderd meest waardevolle en kenmerkende bouwwerken uit de wederopbouwperiode 1959-1965. Begin 2013 wordt de lijst met een honderdtal nieuwe rijksmonumenten bekendgemaakt.

Evoluon 170113Het gaat ook nu weer om excellente bouwwerken in de ontwikkeling van de architectuur, bouwtechniek of ruimtegebonden kunst. De selectie vindt plaats aan de hand van een aantal thema's, waaronder economie, verzuiling en verzorgingsstaat.

De Raad voor Cultuur brengt eerst een advies uit over de topselectie. Naar verwachting worden de geselecteerde bouwwerken begin 2013 publiekelijk bekend gemaakt en voorgedragen voor rijksbescherming.

Bron: website Evoluon

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland