SAMF Erfgoedsafari een succes

Op 1 november 2019 organiseerde SAMF samen met bureau de Missing Link de erfgoedsafari Flevoland.

Een inspiratie- en kennistour voor bestuurders en ambtenaren van gemeenten in Flevoland.

Met de SAMF erfgoedsafari werden bestuurders, ambtenaren en stakeholders van de gemeenten in Flevoland geinspireerd om erfgoed nog meer te benutten en identiteit in te zetten bij nieuwe ontwikkelingen. Dit gebeurde doormiddel van een bustour waarbij in de zes gemeenten van de provincie een bezoek werd gebracht aan een erfgoedobject dat wordt benut bij ruimtelijke, sociaal-culturele, economische of toeristische ontwikkeling in de gemeente. Onderweg deelden de deelnemers hun observaties en ervaringen. Wat heeft het opgeleverd (sociaal, maatschappelijk, economisch) en welke lessen kunnen worden getrokken?

In samenwerking met de gemeenten werd er een gevarieerd programma samengesteld met stops die allemaal op eigen wijze laten zien hoe erfgoed en identiteit van de plek worden ingezet voor een hedendaagse opgave. Een kijkje in de keuken bij elkaar dus.

Geen uitnodiging ontvangen maar bent u als bestuurder of ambtenaar binnen de provincie Flevoland betrokken of geinterreseerd in deze kennisdagen? Stuurt u dan een mail naar samf@batavialand.nl

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland