Erfgoedcommissie spreekt over historische waarde SGL

SGL ErfgoedCieDe Erfgoedcommissie geeft in een rapport een waardestelling van het gebouw van de Scholengemeenschap Lelystad (S.G.L.) De school weerspiegelt letterlijk de ontstaansgeschiedenis van de stad: het ideële en vernieuwende gedachtegoed met betrekking tot onderwijs, architectuur en bevolkingsontwikkeling. Het rapport met de waardestelling is overhandigd door de voorzitter van de commissie, André van Holk, aan de wethouder van Kunst en Cultuur, Jop Fackeldey.

Openbaar lichaam Z.IJ.P

Lelystad is volgens een bepaald plan ontworpen, dat in de omgeving van de school nagenoeg ongewijzigd is gebleven. De S.G.L. is één van de weinige nog bestaande voorbeelden van gebouwen binnen de stad die is voortgekomen uit de voor die tijd unieke bestuursconstructie van de stad, het openbaar lichaam Z.IJ.P.

Behoud oorspronkelijke concept

De middenschool- en ontmoetingsgedachte zijn nog altijd in de inrichting van het gebouw en de tuinen aanwezig. Het gebouw is met behoud van haar oorspronkelijke concept ontwikkeld voor huidig gebruik en wordt nog altijd zeer gewaardeerd door de gebruikers. Het gebouw is tevens een voorbeeld van modulair bouwen. Transformatie in de vorm van inkrimping of uitbreiding van de school passen binnen het oorspronkelijke gedachtegoed. Het is de ruimtelijke kwaliteit en de samenhang met zijn omgeving die het pand architectonisch interessant en gebruiksvriendelijk maken.

Karaktervolle gebouwen

Wethouder Jop Fackeldey: "Een relatief jonge gemeente als Lelystad heeft nog geen monumentale gebouwen, maar al wel karaktervolle gebouwen die vanwege hun historie van belang zijn voor Lelystad. Vaak zijn zij gebouwd in de beginperiode van Lelystad. De Erfgoedcommissie Lelystad speelt bij de waardestelling van dergelijke gebouwen een belangrijke rol. Zeker in dit geval waar het gebouw ontworpen is in functie van de pedagogische doelstellingen. De waardestelling geeft ons handvatten om ook bij toekomstige ontwikkelingen rekening te houden met het unieke karakter van dit gebouw.

De Erfgoedcommissie Lelystad

De Erfgoedcommissie Lelystad draagt bij aan het bewustzijn dat er in Lelystad veel bijzondere en monumentwaardige gebouwen zijn die een bepaalde beschermde status verdienen als dragers van de ontwikkeling van de stad. Zij adviseren gevraagd en ongevraagd over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de erfgoedverordening en het monumentenbeleid.

Bron bericht: www.lelystad.nl

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland