Erfgoedcommissie: beschermde status voor SGL

De Erfgoedcommissie wil dat de Scholengemeenschap Lelystad (SGL) de status van monument krijgt. De eerste middelbare school van de stad bezit volgens de commissie een 'enorme culturele en architectonische waarde' en 'neemt in historisch opzicht een heel bijzondere positie in'.

"Tienduizend leerlingen hebben een verhaal bij de school en de vorm van onderwijs die hier geïntroduceerd werd is ook uniek,'' vindt Rob Bakelaar van de Erfgoedcommissie. Aanleiding is de komst van een nieuwe campus, waardoor de SGL over een aantal jaren de functie van middelbare school verliest.

Specialisten

De Erfgoedcommissie werd in 1988 in het leven geroepen in Lelystad en heeft als taak het college van burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen initiatief te adviseren over het monumentenbeleid. De inbreng van deze groep specialisten is belangrijk als het gaat om het vergaren van kennis en inzicht in de lokale cultuurhistorische waarde van een gebouw of object. Aan de hand van deze gebouwen kunnen nieuwe inwoners kennis nemen en deelgenoot worden van de identiteit van Lelystad. Om die reden heeft de Erfgoedcommissie een zogeheten waardestelling voor het gebouw van de SGL opgesteld.

 

'De Waterwijzer'

En nu gaat de commissie een stap verder; zij wil in gesprek met het dagelijks bestuur van de gemeente om te praten over het behoud van de school. Dat betekent volgens Bakelaar niet dat het gebouw precies zo moet blijven zoals het is, maar wel dat de essentie overeind blijft. Eén van de redenen om vroegtijdig actie te ondernemen is de ervaring met 'De Waterwijzer'. Dit karakteristieke kantoorpand bleek op geen enkele wijze beschermd en ondanks verwoede reddingspogingen van belanghebbenden werd het met de grond gelijk gemaakt.

 

Geen aanleiding voor monumentenstatus

In een reactie laat een voorlichter van de gemeente weten dat de SGL is opgenomen in de lijst met Lelystadse objecten met cultuurhistorische waarde. En de waardestelling van de Erfgoedcommissie ligt bij de welstandscommissie, die de inhoud meeneemt bij de beoordeling van ingekomen bouw- of verbouwaanvragen. Vanuit het stadhuis wordt benadrukt dat het onderzoek van de Erfgoedcommissie tot op heden geen aanleiding heeft gegeven de SGL een monumentenstatus toe te kennen.

 

Bron: Omroep Flevoland

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland