Erfgoedbalans Flevoland gepresenteerd!

Donderdagochtend 15 september 2011 om 10.30 uur wordt in het provinciehuis in Lelystad de eerste provinciale Erfgoedbalans officieel overhandigd aan gedeputeerde voor Cultuur Jaap Lodders. De Erfgoedbalans is gemaakt door het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten Flevoland.

In 2010 kreeg het Steunpunt van de provincie Flevoland het verzoek om voor Flevoland een Erfgoedbalans op te stellen. Als uitgangspunt diende de landelijke Erfgoedbalans 2009. Archeologie, monumenten en cultuurlandschap in Nederland die was gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

De Erfgoedbalans Flevoland laat zien hoe de erfgoedzorg in de provincie Flevoland georganiseerd is. Welke instellingen zijn in dit veld actief en waaruit bestaat de Flevolandse erfgoedvoorraad? Welke uitwerking heeft het beleid in de dagelijkse praktijk?

De erfgoedzorg wordt geanalyseerd in termen van infrastructuur, rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid, beleidseffectiviteit, voorraad en onderzoek. Op grond van deze analyse zijn aanbevelingen geformuleerd voor de partijen die bij het behoud en de ontwikkeling van het Flevolandse erfgoed betrokken zijn. 

Doelgroep van de balans zijn alle partners die zich bezighouden met het erfgoed van Flevoland. Daarnaast biedt de balans de gemeenten en de Flevolandse erfgoedinstellingen een waardevol overzicht van de historie, staat en toekomst van het erfgoed in de provincie Flevoland.

Flevoland is de eerste provincie in Nederland die een erfgoedbalans presenteert. Hiermee laat het Steunpunt zien dat erfgoed in het nieuwe land een belangrijke plaats inneemt. Het biedt bewoners een mogelijkheid tot identificatie met de ruimte om hen heen. Deze ruimte verandert in hoog tempo, zeker in Flevoland, waar een belangrijk deel van het erfgoed, het bodemarchief, onzichtbaar is. Nieuw Land en het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten doen er alles aan om de zichtbaarheid van het Flevolandse verleden te vergroten. De verschijning van de erfgoedbalans draagt hier in sterke mate aan bij.

Het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten is opgericht in 2008 met als voornaamste taak het ondersteunen van de gemeenten bij het uitvoeren van de erfgoedtaken. Het steunpunt is ondergebracht bij Nieuw Land en wordt bezet door scheepsarcheoloog André van Holk en historisch onderzoeker Lenie Bolle.

Bekijk het nieuwsitem op Omroep Flevoland 

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland