Dronten gaat oudste historie beschermen

De gemeente Dronten wil 71 gebouwen in de gemeente aanwijzen als gemeentelijk monument. Verschillende kerktorens, scholen, woningen en andere gebouwen verdienen volgens het college de monumentenstatus.

Waardevol erfgoed

Plaatsing op de monumentenlijst betekent dat deze gebouwen waardevol zijn voor de geschiedenis van de gemeente Dronten. Op de lijst staan onder meer de eerste huizen in Dronten, met de golvende daken van Romke de Vries en De Meerpaal van architect Frank van Klingeren. In 2004 gerenoveerd door Atelier Pro architecten.
De plaatsen Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant vieren in 2012 en 2013 dat 50 jaar geleden de eerste bewoners er kwamen wonen. In 1972 werd Dronten met de omliggende landschappen en dorpen, gemeente Dronten. Dronten ontwikkelde zich vervolgens tot een gemeente van ruim 40.000 inwoners met moderne winkelcentra, woonwijken en bedrijventerreinen. In 2012 werd de nieuwe huisvesting van CAH Vilentum en de Hanzelijn in gebruik genomen. Door deze ontwikkelingen is de vroegste geschiedenis van de gemeente al weer aan het verdwijnen. De ontwikkeling van moderne infrastructuur en stedenbouw, als de nieuwe huisvesting van CAH Vilentum en de in gebruikname van de Hanzelijn, is een goed moment om af te wegen wat van de oudste geschiedenis van de gemeente behouden en beschermd moet  worden.

Gemeentelijke monumenten

Door plaatsing op een gemeentelijke monumentenlijst kunnen waardevolle gebouwen beschermd worden. In 2012 is het college daarom gestart met het realiseren van een monumentenlijst voor de gemeente Dronten. Door Het Oversticht, de adviesorganisatie op het gebied van cultureel erfgoed waarbij Dronten is aangesloten, is een inventarisatie gemaakt van waardevolle gebouwen in de kernen van de gemeente. Bij deze inventarisatie is gebruik gemaakt van een aantal criteria voor het beoordelen ervan. Denk hierbij aan architectuurhistorische, cultuurhistorische of stedenbouwkundige waarde en zeldzaamheid of gaafheid. Dronten kende al eerder een monument, in 2010 werd Gemaal Lovink aangewezen als Rijksmonument.

Gevolgen voor eigenaren

Eigenaren van gemeentelijke monumenten zijn in oktober 2012 op de hoogte gebracht van het voornemen van het college om hun pand aan te wijzen als monument. Zij konden zich aanmelden voor een hoorzitting of schriftelijk een zienswijze indienen. Verschillende eigenaren hebben vragen gesteld over eventuele extra kosten voor vergunningen. Dit is voor het college aanleiding om aan de gemeenteraad te vragen of er een vrijstellingsbepaling kan worden opgenomen in de Legesverordening.

Bron: Website www.dronten.nl

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland