DNA Noordoostpolder

Onlangs was de presentatie van "De Noordoostpolder-stad Emmeloord, DNA van een polderstad als inspiratie voor de toekomst".

In dit boek (in twee delen) wordt ingegeaan op vragen als: Hoe kunnen we de kwaliteiten van onze stad beter benadrukken en tegelijkertijd meer allure geven? Wat is daar voor nodig? Maar ook hoe blijft Emmeloord, Emmeloord, wat is haar DNA?

Bekijk het op deze website.

Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland